Όροι Χρήσης

O παρών δικτυακός τόπος https://communities.digi.gov.gr. (εφεξής χάριν συντομίας «φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ») ανήκει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το διαχειρίζεται για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η εταιρία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

Η χρήση του “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” από τον χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” (εφεξής χάριν συντομίας «οι Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης ορίζεται ότι ως
«Χρήστες» νοούνται:
τα πρόσωπα που εγγράφονται στην κοινότητα υπαλλήλων του e-ΚΕΠ **και κάνουν χρήση του “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ”

Υποχρεώσεις του “Χρήστη”

Η χρήση του φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς. Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί το φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση του φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

Νόμιμη χρήση

Δεν επιτρέπεται να παραβιάσετε τη νομοθεσία χρησιμοποιώντας το φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ”.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό κάποιου άλλου στο φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” χωρίς την άδειά του.

Δεν επιτρέπεται να αγοράσετε, να πουλήσετε ή με άλλο τρόπο να ανταλλάξετε ονόματα χρηστών ή άλλα μοναδικά αναγνωριστικά στο φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ”.

Δεν επιτρέπεται να στέλνετε διαφημίσεις, αλυσιδωτές επιστολές ή άλλες προσκλήσεις μέσω του φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” ή να χρησιμοποιείτε το φόρουμ για τη συλλογή διευθύνσεων ή άλλων προσωπικών δεδομένων για εμπορικές λίστες αλληλογραφίας ή βάσεις δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται να αυτοματοποιείτε την πρόσβαση στο φόρουμ ή να παρακολουθείτε το φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” χρησιμοποιώντας πρόγραμμα ανίχνευσης ιστού, πρόσθετο (plug-in) ή πρόσθετο προγράμματος περιήγησης (add-on) ή άλλο πρόγραμμα υπολογιστή που δεν είναι πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Μπορείτε να ανιχνεύσετε το φόρουμ για να κατατάξετε τα στοιχεία του σε ευρετήρια για μια δημόσια διαθέσιμη μηχανή αναζήτησης, εάν εκτελείτε μία.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” για να στείλετε e-mail σε λίστες διανομής, ομάδες συζήτησης ή ομάδες αλληλογραφίας με ψευδώνυμα.

Δεν επιτρέπεται να υπονοείτε εσφαλμένα ότι συνδέεστε ή υποστηρίζεστε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή την ΕΔΥΤΕ Α.Ε…

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία υπερσυνδέσμων προς εικόνες ή άλλο περιεχόμενο μη υπερκειμένου στο φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” σε άλλες ιστοσελίδες.

Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε κανένα σημάδι που καταδεικνύει ιδιοκτησία από υλικό που κατεβάζετε από το φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ”.

Δεν επιτρέπεται να απενεργοποιήσετε, να αποφύγετε ή να παρακάμψετε τυχόν περιορισμούς ασφαλείας ή πρόσβασης του φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ”

Δεν μπορείτε να υποδυθείτε άλλους μέσω του φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ”

Δεν μπορείτε να ενθαρρύνετε ή να βοηθήσετε κανέναν στο να παραβιάζει αυτούς τους όρους.

Πρότυπα νόμιμου περιεχομένου

Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε περιεχόμενο στο φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” που είναι παράνομο, προσβλητικό ή άλλως επιβλαβές για άλλους. Αυτό περιλαμβάνει περιεχόμενο που είναι ενοχλητικό, ακατάλληλο ή καταχρηστικό.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε περιεχόμενο στο φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” που παραβιάζει το νόμο, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε, παραβιάζει το απόρρητο οποιουδήποτε ή παραβιάζει συμφωνίες που έχετε συνάψει με άλλους.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε περιεχόμενο στο φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” που περιέχει κακόβουλο κώδικα υπολογιστή, όπως ιούς υπολογιστών (viruses) ή λογισμικό κατασκοπείας (spyware).

Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε περιεχόμενο στο φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” απλά και μόνο ως σύμβολο κράτησης θέσης, για να διατηρείτε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, όνομα χρήστη ή άλλο μοναδικό αναγνωριστικό.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” για να αποκαλύψετε πληροφορίες που δεν έχετε το δικαίωμα να αποκαλύψετε, όπως εμπιστευτικές ή προσωπικές πληροφορίες άλλων.

Ο λογαριασμός του “Χρήστη” Πρέπει να δημιουργήσετε και να συνδεθείτε μέσω ενός λογαριασμού για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες του**“φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ”**

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, πρέπει να δώσετε ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό σας. Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, συμφωνείτε να παρέχετε, τουλάχιστον, μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διατηρείτε τη διεύθυνση ενημερωμένη. Μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας e-mail στο: digigov-action@grnet.gr

Συμφωνείτε να είστε υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας, είτε εξουσιοδοτούνται από εσάς είτε όχι, έως ότου είτε κλείσετε τον λογαριασμό σας είτε ειδοποιήσετε την εταιρεία ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. εάν υποψιάζεστε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί. Συμφωνείτε να επιλέξετε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας και να τον κρατήσετε μυστικό.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να περιορίσει, να αναστείλει ή να κλείσει τον λογαριασμό σας στο “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” σύμφωνα με την πολιτική της για το χειρισμό αιτημάτων κατάργησης που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα ή εάν η εταιρεία πιστεύει εύλογα ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε κανόνα που συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς τους όρους.

Το περιεχόμενο του “Χρήστη” και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τίποτα σε αυτούς τους όρους δεν παρέχει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου που μοιράζεστε με το “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” , όπως πληροφορίες λογαριασμού, αναρτήσεις ή άλλο περιεχόμενο που υποβάλλετε στο “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” Αντίστοιχα, αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου.

Εσείς παραμένετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλετε στο “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” . Συμφωνείτε να μην υπονοείτε εσφαλμένα ότι το περιεχόμενο που υποβάλλετε στο “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” χρηματοδοτείται ή εγκρίνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή την ΕΔΥΤΕ Α.Ε… Αυτοί οι όροι δεν υποχρεώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. να αποθηκεύει, να διατηρεί ή να παρέχει αντίγραφα του περιεχομένου που υποβάλλετε και να αλλάξει το περιεχόμενο, σύμφωνα με αυτούς τους όρους.

Το περιεχόμενο που υποβάλλετε στο φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” ανήκει σε εσάς και εσείς αποφασίζετε ποια άδεια θα δώσετε σε άλλους για αυτό.

Όταν το περιεχόμενο που υποβάλλετε αφαιρείται από το “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” είτε από εσάς είτε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η ειδική άδεια της λήγει όταν το τελευταίο αντίγραφο δεν υπάρχει πλέον στα αντίγραφα ασφαλείας, τις κρυφές μνήμες και άλλα συστήματα της εταιρείας. Άλλες άδειες που εφαρμόζετε για περιεχόμενο που υποβάλλετε, όπως οι άδειες Creative Commons, ενδέχεται να συνεχιστούν μετά την κατάργηση του περιεχομένου σας. Αυτές οι άδειες ενδέχεται να δώσουν σε άλλους, ή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., το δικαίωμα να μοιραστούν ξανά το περιεχόμενό σας μέσω του “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ”.

Άλλοι εγγεγραμμένοι χρήστες που λαμβάνουν περιεχόμενο που υποβάλλετε στο “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” ενδέχεται να παραβιάσουν τους όρους βάσει των οποίων χορηγείτε άδεια χρήσης του περιεχομένου σας. Συμφωνείτε ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή/και η ΕΔΥΤΕ Α.Ε δεν θα είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για αυτές τις παραβιάσεις ή τις συνέπειές τους.

Ευθύνη του “Χρήστη”

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή/και την ΕΔΥΤΕ Α.Ε από νομικές αξιώσεις τρίτων που σχετίζονται με την παραβίαση αυτών των όρων από εσάς ή την παραβίαση αυτών των όρων από άλλους που χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας στο “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ”. Τόσο εσείς όσο και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή/και την ΕΔΥΤΕ Α.Ε συμφωνείτε να ειδοποιήσετε την άλλη πλευρά για τυχόν νομικές αξιώσεις για τις οποίες μπορεί να χρειαστεί να αποζημιώσετε το συντομότερο δυνατό. Εάν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή/και την ΕΔΥΤΕ Α.Ε δεν σας ειδοποιήσει εγκαίρως για μια νομική αξίωση, δεν θα χρειαστεί να αποζημιώσετε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή/και την ΕΔΥΤΕ Α.Ε για ζημιές που θα μπορούσατε να είχατε αποφύγει ή να μετριάζατε με έγκαιρη ειδοποίηση~~.~~ Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η ΕΔΥΤΕ Α.Ε συμφωνούν να μην συμφωνήσουν σε κανένα διακανονισμό που παραδέχεται υπαιτιότητα για εσάς ή σας επιβάλλει υποχρεώσεις χωρίς προηγούμενη συναίνεσή σας.

Αποποίηση ευθυνών

Αποδέχεστε κάθε κίνδυνο χρήσης του “ φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” και του περιεχομένου του “ φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ”.

Το “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, “δεσμών”, hyperlinks, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν παρέχουν καμία εγγύηση για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους ή περιεχόμενο που ενδέχεται να παρέχουν, για τις οποίες αναλαμβάνετε την πλήρη και ανεπιφύλακτη ευθύνη σε περίπτωση ζημίας σας. Η χρήση υπηρεσιών που εκτελούνται από τρίτους ενδέχεται να διέπεται από διαφορετικούς όρους ανάμεσα σε εσάς και τη συγκεκριμένη υπηρεσία που εκτελείται.

Εφαρμοστέο Δίκαιο , Τροποποιήσεις και Λοιποί Όροι

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι ως άνω όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε σχέση με αυτούς, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε, άνευ ειδοποίησης. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο χρήστης. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων του “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Επικοινωνία

Μπορείτε να ειδοποιήσετε την εταιρεία σύμφωνα με τους παρόντες όρους και να στείλετε ερωτήσεις στην εταιρεία, στο digigov-action@grnet.gr

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να σας ειδοποιήσει σύμφωνα με αυτούς τους όρους χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε για τον λογαριασμό σας στο “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” ή δημοσιεύοντας ένα μήνυμα στην αρχική σελίδα του “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” ή στη σελίδα του λογαριασμού σας.

Ενημερώσεις όρων

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημέρωσε για τελευταία φορά αυτούς τους όρους στις 21/3/2023 και ενδέχεται να ενημερώσει ξανά αυτούς τους όρους. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα δημοσιεύει όλες τις ενημερώσεις στο “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ” Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί επίσης να ανακοινώνει ενημερώσεις με ειδικά μηνύματα ή ειδοποιήσεις στο φόρουμ.

Μόλις λάβετε ειδοποίηση για ενημέρωση αυτών των όρων, πρέπει να συμφωνήσετε με τους νέους όρους για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το “φόρουμ Κοινότητας e-ΚΕΠ”